Распоред на наставата

Распоредот за наставата можете да го преземете од линкот на Медицински факултет:

Редовни студенти

http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3975_521625688.pdf

Вонредни студенти

http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3978_558780364.pdf