Распоред на наставата

Распоредот на наставата можете да го преземете од линкот на Медицински факултет:

Редовни студенти http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3849_986916693.pdf

Вонредни студентиhttp://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3852_671987685.pdf