Распоред на наставата

Распоредот за теоретската и практичната настава за анатомија 3 можете да го преземете од следниве линкови на Медицински факултет:

1. Теоретска настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2021/09/Raspored-PREDAVANJA-II-Godina-48.pdf

2. Практична настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2021/09/Vezbi-Anatomija-3.pdf