Распоред на наставата

Распоредот на наставата можете да го преземете од линкот на Медицински факултет:

Редовни студенти

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/09/Raspored-SL-I-sem-red.pdf

Вонредни студенти