Распоред на наставата

Распоредот за теоретската и практичната настава за анатомија 3 можете да го преземете од следниве линкови на Медицински факултет:

1. Теоретска настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/09/Raspored-PREDAVANJA-II-godina-ok.pdf

2. Практична настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/09/Raspored-Vezbi-ANATOMIJA-ok.pdf