Распоред на наставата

Распоредот на теоретската и пракничната настава по предметот анатомија 2 можете да го преземете од следниве линкови:

  1. Теоретска настава

http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/4001_968175774.pdf

2. Практична настава

http://www.medf.ukim.edu.mk/upload/dok/3924_161555566.pdf