Распоред на наставата

Распоредот на теоретската и пракничната настава по предметот анатомија 2 можете да го преземете од следниве линкови:

Теоретска настава

  1. http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Raspored-PREDAVANJA-II-semestar-2023.pdf

 

2. Практична настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Anatomija-2-vezbi-2023.pdf