Распоред на наставатa

Распоредот на теоретската и пракичната настава по предметот Aнатомија 1 можете да го преземете од следниве линкови:

1. Теоретска настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/09/Raspored-PREDAVANJA-I-godina-2022.pdf

 

2. Практична настава

http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/09/Raspored-Vezbi-ANATOMIJA-1-vo-red-1.pdf