Изборни предмети

.

 

  1. Проф. д-р Ники Матвеева. Анатомски аспекти на дегенеративните промени на `рбетниот столб.
  2. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска. Клиничка анатомија на аортниот лак.
  3. Проф. д-р Биљана Зафирова. Клиничка анатомија на респираторниот систем.
  4. Проф. д-р Аце Додевски Анатомски карактеристики на вертебробазиларен систем
  5. доц. д-р Билјана Трпковска Клиничка анатомија на уринарен систем

 

ПРЕДМЕТ

 

ПРОФЕСОР УСЛОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ
АНАТОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЕРТЕБРОБАЗИЛАРЕН СИСТЕМ  проф. д-р Аце Додевски Положен испит Анатомија 3
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА

РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ

 

проф. д-р Биљана Зафирова положен испит од Анатомија 3
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА УРИНАРЕН СИСТЕМ  доц. д-р Билјана Трпковска Положен испит од Анатомија 2
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТЕН ЛАК проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска положен испит од Анатомија 2
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА ′РБЕТНИОТ СТОЛБ проф. д-р Н.Матвеева положен испит од Анатомија 1
  • За предметни програми за изборни предмети можете да се информирате на http://medf.ukim.edu.mk