Изборни предмети

.

  1. Проф. д-р Марија Папазова. Васкуларизација на централен нервен систем.
  2. Проф. д-р Наташа Наќева-Јаневска. Хумана антропологија.
  3. Проф. д-р Ники Матвеева. Анатомски аспекти на дегенеративните промени на `рбетниот столб.
  4. Проф. д-р Јулија Живадиновиќ-Богдановска. Клиничка анатомија на аортниот лак.
  5. Проф. д-р Биљана Зафирова. Клиничка анатомија на респираторниот систем.

 

ПРЕДМЕТ

 

ПРОФЕСОР УСЛОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ
ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ проф.д-р М.Папазова положен испит од Анатомија 3
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА

РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ

 

проф.д-р Биљана Зафирова положен испит од Анатомија 3
ХУМАНА АНТРОПОЛОГИЈА проф.д-р Н.Наќева Јаневска положен испит од Анатомија 3
КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТЕН ЛАК проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска положен испит од Анатомија 2
АНАТОМСКИ АСПЕКТИ НА ДЕГЕРАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ НА ′РБЕТНИОТ СТОЛБ проф.д-р Н.Матвеева положен испит од Анатомија 1
  • За предметни програми за изборни предмети можете да се информирате на http://medf.ukim.edu.mk